ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktualizace: 23.09.2019

Tyto zásady ochrany osobních údajů (Privacy Policy) vysvětlují, jak WoMoApp, s.r.o. (IČ: 083 33 700, Ocelářská 344/10, Praha 9, Česká Republika) zpracovává vaše osobní informace a data a vztahuje se na všechny produkty, služby a webové stránky nabízené společností WoMoApp. Tyto produkty, služby a webové stránky společně označujeme jako „Služby“ v těchto zásadách. Některé služby mohou mít doplňující zásady o ochraně osobních údajů. POUŽITÍM SLUŽEB WOMOAPP SOUHLASÍTE S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD NESOUHLASÍTE, NENAVŠTĚVUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, NEPOUŽÍVEJTE ÚČET ANI NIJAK NEVYUŽÍVEJTE SLUŽBY WOMOAPP.

WoMoApp splňuje požadavky nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které se vztahuje na zpracování dat obyvatel Evropské unie a Švýcarska.

Berete na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které WoMoApp zpracovává. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že WoMoApp provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromí, máte právo kontaktovat společnost WoMoAp s požadavkem na vysvětlení/nápravu.

Vaše osobní data jsou v rámci WoMoApp systémů vždy přenášena pomocí zabezpečeného připojení SSL. Berete na vědomí, že i přesto, že WoMoApp používá všechna standardní bezpečnostní opatření, bezpečnost vašich osobních údajů a dalších informací nemůže být stoprocentně zaručena. Vždy existuje riziko, že k vašim osobním údajům mohou neoprávněné přistupovat třetí strany jako důsledku přenosu vašich dat přes Internet.

Pokud máte dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo postupů, kontaktujte, prosím, WoMoApp pomocí info@womoapp.eu. Tuto emailovou adresu, prosím, použijte i pro případ kdy chcete vznést požadavek na smazání vašich osobních údajů.

1 INFORMACE PRO TVORBU VÝZKUMU PRO MOBILNÍ APLIKACI

 • Vaše data jsou ve vašem vlastnictví. WoMoApp chrání přístup k nim. Neprodáváme je nikomu a nepoužíváme data, které shromažďujete, pro naše vlastní účely, s výjimkou situací zde popsaných. To mj. zahrnuje analýzu velkých dat založenou na anonymním přístupu k vašim datům.
 • Pokud vám poskytujeme Službu zdarma, vyhrazujeme si právo pracovat s úplnými údaji z vašeho výzkumu, pokud se ve smlouvě s vámi nedohodneme jinak.
 • Chráníme e-mailové adresy vašich respondentů. Máte možnost vložit emailové adresy respondentů do systému pro snadnější distribuci vašeho výzkumu. V tomto případě WoMoApp funguje jako pouhý správce těchto emailových adres. Tyto e-mailové adresy neprodáváme a používáme je pouze pro tyto definované účely distribuce výzkumu. Ujišťujeme vás, že WoMoApp neodesílá vašim respondentům žádná jiná e-mailová sdělení s výjimkou situace kdy o to sami požádáte.
 • Data jsou ukládána na serverech umístěných v Evropské unii. WoMoApp bude zpracovávat vaše údaje vaším jménem a na základě vašich příkazů v systému, včetně těch, které byly dohodnuty v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké informace shromažďuje WoMoApp?

 • Před vytvořením výzkumu v systému potřebujete účet WoMoApp. Při registraci účtu shromažďujeme vaše uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, adresu ulice, telefonní číslo (registrační informace).
 • Pokud provedete platbu ve Službě WoMoApp, požadujeme, abyste uvedli své fakturační údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a finanční informace odpovídající zvolenému způsobu platby (fakturační údaje).
 • Dále shromažďujeme údaje o vašem využívání našich Služeb. To se děje v případě jakékoliv komunikace s našimi systémy. Uchováváme protokol přístupu, který zaznamenává data pokaždé, když vaše zařízení k těmto serverům přistupuje. Protokol obsahuje data o povaze každého přístupu, včetně IP adres. Na základě vaší IP adresy můžeme také odvodit vaši přibližnou geografickou polohu.
 • Shromažďujeme data ze zařízení, které používáte pro přístup k našim Službám, jako je vaše IP adres, typ prohlížeče, apod. 
 • Pokud přijdete na web WoMoApp z externího umístění (jako je odkaz na jiném webu nebo v e-mailu), zaznamenáme informace o zdroji, který vás na náš web odkazoval.
 • K shromažďování agregovaných a anonymizovaných údajů o návštěvnících našich webových stránek můžeme použít Služby sledování třetích stran, které mohou využívat soubory cookie. Tato data zahrnují statistiky uživatelů a využívání Služeb.

Jak WoMoApp používá informace, které shromažďujeme?

Vaše odpovědi ve výzkumu považujeme za vaše soukromá data. Nepoužijeme vaše výzkumná data pro naše vlastní účely, s výjimkou omezených případů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo pokud nemáme váš výslovný souhlas. Vaše výzkumná data neprodáváme třetím stranám ani je bez vašeho souhlasu nijak nezveřejňujeme. Obecně platí, že pracujeme s informacemi, které od vás shromažďujeme v souvislosti s poskytováním našich Služeb pro vás:

 • To zahrnuje poskytování zákaznické podpory, což vyžaduje, abychom měli přístup vašim informacím, abychom byli schopni vám pomoci.
 • Interně používáme vaše informace, včetně určitých dat výzkumu, pro následující omezené účely:
  • Z důvodu monitorování a zlepšování našich Služeb interně provádíme statistické a jiné analýzy informací, které shromažďujeme, abychom zjistili a změřili chování a trendy uživatelů, abychom lépe pochopili, jak lidé využívají naše Služby, a sledovali, odstraňovali problémy a zlepšovali naše Služby. 
  • Zajistit plnění našich Podmínek používání.
  • Zabránit potenciálně nezákonným činnostem.
  • Prověřit nežádoucí aktivitu.
  • Provádět zálohování dat.
 • Vytvářet nové Služby a funkce platformy.
 • Kontaktovat vás ohledně vaší Služby nebo účtu.
 • Reagovat na právní požadavky a zabránit škodám. Pokud nám bude doručena právní žádost, budeme nuceni zkontrolovat údaje, které máme, abychom mohli dle zákona reagovat.

Distribuce vašich výzkumů

Změnou nastavení distribuce výzkumu můžete určit, kdo se může zapojit do vašeho výzkumu. Výzkum například může být veřejný, anonymní či adresný (vázaný na konkrétního uživatele). Nebo také omezen na počet použití.

S kým sdílíme vaše informace?

Vážíme si toho, že jste nám svěřili ochranu soukromí vašich dat. Protože tato důvěra je pro nás velmi důležitá, jedině v případech daných zákonem můžeme data zveřejnit. Dále můžeme data zpřístupnit/sdílet v následujících případech:

 • Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat vám naše Služby. Poskytujeme osobám, které pracují pro některé z těchto poskytovatelů, přístup k vašim informacím, ale pouze v takové míře, aby pro nás mohli poskytovat své služby. Provádíme také přiměřenou smluvní a technickou ochranu, abychom zajistili zachování důvěrnosti vašich osobních údajů. Příkladem poskytovatelů takovýchto služeb je např. poskytovatel e-mailových služeb či nástrojů pro analýzu webu.
 • Za účelem zlepšení nebo propagace našich Služeb sdílíme souhrnné (agregované) informace pro třetí strany. Žádní jednotlivci nemohou být identifikováni ani spojeni s jakoukoliv částí informací, které sdílíme s třetími stranami.
 • Můžeme zveřejnit vaše informace, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a / nebo k dodržení soudního nařízení či jiného právního postupu, který se na nás vztahuje.
 • Změní-li se vlastnictví všech nebo podstatné části našich obchodních aktivit nebo provedeme firemní reorganizaci (včetně fúze, sloučení, převod mezi subjekty) WoMoApp, výslovně souhlasíte s převodem vašich informací na nového vlastníka nebo nástupnický subjekt WoMoApp tak, abychom mohli pokračovat v poskytování našich Služeb.
 • V případě, že nám dáte souhlas s poskytnutím vašich údajů třetím stranám pro různé účely (např. za účelem marketingu).

2 INFORMACE PRO MOBILNÍ APLIKACI

 • Výzkumy jsou tvořeny a spravovány jejich tvůrci. Hostujeme výzkumný obsah na našich serverech a pro zadavatele shromažďujeme odpovědi, které vy, jako respondenti, odešlete. Máte-li jakékoli dotazy týkající se výzkumu, kterého se účastníte, kontaktujte přímo tvůrce, protože WoMoApp není zodpovědný za obsah tohoto výzkumu. Tvůrce může mít vlastní zásady ochrany osobních údajů.
 • Jsou vaše odpovědi anonymní? To záleží na tom, jak tvůrce nakonfiguroval výzkum. Kontaktujte ho pro více informací. Nebo kontaktujte nás, chcete-li vědět více o tom, jak funguje anonymita respondentů.
 • Vaše odpovědi neprodáváme třetím stranám. WoMoApp neprodává ani nesdílí vaše odpovědi s inzerenty nebo obchodníky třetích stran (ačkoli tvůrce tak může činit, informujte se prosím u něho v případě nejasností). WoMoApp funguje pouze jako správce dat jménem tvůrce výzkumu. WoMoApp však může nakládat komerčně s anonymními daty generovanými na základě prováděných výzkumů.

Jaké informace shromažďuje WoMoApp?

 • Shromažďujeme a ukládáme odpovědi na otázky výzkumu, které odešlete. Tvůrce výzkumu je zodpovědný za tato data a je jejich správcem. Tvůrce výzkumu vás může, pokud uzná za vhodné, požádat o poskytnutí osobních údajů nebo jiných citlivých údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se definice výzkumu, kterého jste účastníkem, kontaktujte přímo tvůrce výzkumu, protože společnost WoMoApp není zodpovědná za obsah výzkumu.
 • Jsou vaše odpovědi na definici výzkumu anonymní? To záleží na tom, jak se tvůrce výzkumu rozhodl zpřístupnit svůj výzkum mobilním uživatelům a jaké osobní informace požaduje pro výzkum, který vytvořil. Pro více informací se, prosím, obraťte na zadavatele výzkumu.
 • Poskytování odpovědí na výzkum je dobrovolné. Nezapomeňte, že se můžete vždy rozhodnout neposkytnout odpověď na danou otázku výzkumu (zejména ty, které požadují vaše osobní údaje). V některých případech však toto neposkytnutí odpovědi může znamenat nemožnost se nadále účastnit výzkumu. Opět platí, kontaktujte prosím vašeho zadavatele, pro bližší informace.
 • Dále shromažďujeme údaje o vašem využívání našich Služeb. To se děje v případě jakékoliv komunikace s našimi systémy. Uchováváme protokol přístupu, který zaznamenává data pokaždé, když vaše zařízení k těmto serverům přistupuje. Protokol obsahuje data o povaze každého přístupu, včetně IP adres. Na základě vaší IP adresy můžeme také odvodit vaši přibližnou geografickou polohu.
 • Shromažďujeme data ze zařízení a aplikace, kterou používáte pro přístup k našim Službám, jako je typ zařízení a verze aplikace.
 • Pokud přijdete na web WoMoApp z externího umístění (jako je odkaz na jiném webu nebo v e-mailu), zaznamenáme informace o zdroji, který vás na náš web odkazoval.
 • K shromažďování agregovaných a anonymizovaných údajů o návštěvnících našich webových stránek můžeme použít Služby sledování třetích stran, které mohou využívat soubory cookie. Tato data zahrnují statistiky uživatelů a využívání Služeb.

Jak WoMoApp používá informace, které shromažďujeme?

 • Vaše odpovědi pro výzkum vlastní a spravuje tvůrce výzkumu a tyto informace považujeme za soukromé. Všechny odpovědi, které uvedete jim budou zpřístupněny.
 • Tvůrci výzkumu vám poskytnou informace o konkrétním použití a účelu informací, které zadáte. Obraťte se přímo na tvůrce výzkumu a zjistěte, jak budou používat vaše odpovědi v rámci výzkumu.
 • WoMoApp neprodává odpovědi výzkumu třetím stranám a nepoužíváme žádné kontaktní informace shromážděné v rámci výzkumu, pokud nás však o to zadavatel výzkumu nepožádá. Informace, které od vás shromažďujeme, používáme ke správě a dále k zlepšování našich Služeb či pro účely zálohování.
 • WoMoApp však může komerčně nakládat s daty výzkumu pokud jsou agregovaná nebo  jsou všechny PII (Personally identifiable information) odstraněny předem.

Jaká jsou moje práva na mé osobní údaje?

 • Uživatelé mobilní aplikace / respondenti výzkumu mohou kdykoli smazat výzkum ze svých mobilních zařízení. Tímto se odstraní veškerá data z mobilního zařízení, která byla zadána v rámci výzkumu. Tím se neodstraní data ze serverů WoMoApp.
 • Chcete-li odstranit osobní data ze serverů WoMoApp, kontaktujte tvůrce výzkumu.
 • Obraťte se prosím na tvůrce výzkumu, abyste požádali o přístup, aktualizaci nebo odstranění osobních údajů.
 • Máte-li jiné dotazy ohledně svých osobních údajů, kontaktujte tvůrce výzkumu.

3 OSTATNÍ

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé kousky dat, které ukládáme na zařízení, které používáte pro přístup k našim Službám, abychom rozpoznali vaše opakované návštěvy a zpříjemnili vám tak práci (login, vaše nastavení, apod). Každý soubor cookie vyprší po určité době v závislosti na tom, k čemu ho používáme. Cookies používáme také k měření vašeho používání našich webových stránek. Tyto informace nám pomáhají rozvíjet a zlepšovat naše Služby a optimalizovat obsah. Domníváme se, že soubory cookie nepůsobí nijak negativně, ale i přesto můžete kdykoliv odstranit nebo zakázat cookies prostřednictvím svého prohlížeče. Berte však prosím na vědomí, že v tomto případě může být narušena funkčnost  našich Služeb. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v těchto zásadách.

Změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli upravit, ale pokud tak učiníme, upozorníme vás zveřejněním změn. V případě jakýchkoliv změn v těchto zásadách ochrany osobních údajů, u nichž jste povinni poskytnout nám váš souhlas s nimi, umožníme vám v dostatečném předstihu se s těmito změnami seznámit předtím než vstoupí v platnost. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nebo aktualizovaných zásad ochrany osobních údajů, můžete svůj účet kdykoli zrušit a přestat využívat Služby WoMoApp.

Otázky?Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte info@womoapp.eu